ANUNȚ SELECȚIE EXPERȚI ÎN CADRUL PROIECTULUI-,,ȘCOALA PENTRU TOȚI, ȘANSA LA O VIAȚĂ MAI BUNĂ’’

CSEI AURORA in vederea organizarii unei selectii de experti pe posturi in afara organigramei, avand la baza HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 325 din 10 mai 2018, selectia se va desfasura conform urmatoarei proceduri:

Perioada de depunere candidaturi este de 10 zile lucratoare, incepand cu 21.12.2020 in intervalul programului de lucru al CSEI AURORA.

Specificul postului : POSTURI  IN AFARA ORGANIGRAMEI- EXTERNE

Atributiile postului se regasesc in fisa de post anexata la prezentul anunt.

Selectia se va efectua in vederea implementarii proiectului SCOALA PENTRU TOTI, SANSA LA O VIATA MAI BUNA’’

Candidatura pentru postul vizat  impune existenta la dosar a urmatoarelor documente:

-cerere de inscriere,

-opis cu documentele depuse la dosar,

-fotocopie act de identitate,

-declaratie de consimtamant privind utilizarea datelor cu caracter personal,

-declaratie pe propria raspundere ca nu a suferit o condamnare penala care sa ii interzicaactivitati specifice postului vizat sau cu fonduri europene si declaratie de disponibilitate,

– cv-ul datat, semnat conform cu originalul, cu documente justificative pentru postul vizat semnate pe fiecare pagina,

-un eseu argumentativ (cel mult 2000 caractere) care sa cuprindacontributia acestuia in atingerea obiectivelor proiectului, avand in vedere postul vizat.

Punctajul minim pentru ca un candidat sa fie declarat ,,admis,, este de minim 70 puncte. Criteriile tehnice vor insuma 20 puncte, respectiv 10 puncte pentru datele de identificare si 10 puncte pentru format. Totalul maxim este de 100 puncte. Eligibilitatea presupune existenta tuturor documentelor mentionate in aceasta etapa.

100 puncte vor insuma criteriile calitative care sa cuprinda:

–              Prezentare generala-10 puncte maxim

–              Propuneri inovative privind implementarea activitatilor propuse in proiect, specifice postului-20 puncte maxim

–              Contributia in proiect prin expertiza pentru fiecare activitate, prezentata in eseu si cu acte doveditoare atasate cv-ului – 20 puncte maxim

–              Cunostinte/ expertiza in cadrul programului A Doua Sansa- 10 puncte maxim

– Date de identificare- 10 puncte  maxim

– Expertiza proiecte pe fonduri europene-20 puncte maxim

-Acurateteainformatiilor si structura eseului- 10 puncte maxim

–              Pentru egalitate de punctaj pentru acelasi post vizat, se va organiza proba de interviu care va cuprinde un set de intrebari specifice atributiilor postului vizat. Setul de intrebari va fi avizat atat de dereprezentantul legal in proiect

Evaluarea dosarelor se va desfasura pe o perioada de 02 zile lucratoare de la data finala a inscrierilor. Afisarea rezultatelor se va efectua la orele 16,00, in ziua finalizariievaluarii.

Atat dosarele si contestaiile se depun la sediul CSEI AURORA orele 16,00, la Compartimentul secretariat. Rezultatul contestatiilor va fi afisat la orele 16,00 dupa finalizarea contestatiilor. Perioada de analiza contestatii este de 02 zile lucratoare.Atatcontestatiile cat si dosarele de candidatura pot fi depuse si online pe adresa de e-mail a CSEI AURORA

Evaluarea dosarelor va fi efectuata de catre o Comisie de selectie prin decizia inspectorului scolar general,comisie care va depune la secretariatul institutiei raportul de evaluare. Comisia de selectie este compusa din 04 membri din care un membru este presedintele comisiei, iar un membru este supleant.

Selectia finala care intra in responsabilitatea C.A. al  CSEI AURORA va consta in verificarea corectitudinii evaluarii cuprinsa in raportul Comisiei de selectie pentru experti/ personal pentru  proiect  si transmiterea catre Compartimentul secretariat spre afisarea rezultatului final pe site-ul institutiei.  De asemenea, in perioada de stare de alerta in contextul SARSCOV-2, CIM urile sa fie semnate electronic, cu conditiasolicitarii din partea titularului.

DIRECTOR,

PROF. LIVIU MOISE