Campania de conștientizare ”AJUTĂ-NE SĂ TE SALVĂM”

În perioada 05 august 2019 – 06.08.2021 proiectul ”Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat” se află în perioada de implementare. Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității operaționale și instituționale a autorităților locale responsabile cu situațiile de urgență, de prevenire a dezastrelor, de prevenire și atenuare a accidentelor de mediu și de reacție în caz de situații de urgență din aria proiectului, respectiv zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de județele Caraș-Severin și Timiș din România și Districtul Banatul de Sud din Serbia, campania are drept scop informarea comunităților cu privire la situațiile de risc și comportamentul în caz de urgențe.

Campania de conștientizare ”AJUTĂ-NE SĂ TE SALVĂM” se desfășoară până la finalul implementării proiectului,  dar și în perioada de sustenabilitate. Campania de conștientizare are și o componentă de comunicare, care are scopul de a educa categorii diferite de populație asupra măsurilor preventive care se pot lua pentru prevenirea dezastrelor. Campania se va desfășura mai ales on-line, instituțiile folosindu-și instrumentele digitale disponibile.

DESCARCĂ BROȘURI/PLIANTE (click)