Documente utile

PENTRU ALTE DOCUMENTE RECENTE (STAT FUNCTII etc.) ACCESATI PAGINA TRANSPARENTA INSTITUTIONALA

STAT FUNCŢII SEPTEMBRIE 2019

Raport Stat de Funcţii 03.2019

Raport Stat de Funcții 10.2018

Raport Stat de Funcţii 03.2018

Calendarul_miscarii_de_personal_2017_2018

OMECS-5805_NOV_2016

OPŢIONALE_2017-2018-1

repere_cdl_2017

Contractul Colectiv de Munca 2017

HG 1062_2012_Bursa_profesionala

Metodologie de evaluare directori 02.03.2017

OMEN 3252_2017

OMEN 3382_24.02.2017

OMEN nr 3160_2017 pentru modificarea si completarea OMEN nr 4619_2014

OMEN_3151_2017_modificare_si_completare_Met_mob -1

O1985-1305-5805-2016 (ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale)

Ordin regulament tabere revizuit varianta finala

Proiecte_de_programe_scolare_dizabilitati_usoare_si_moderate

Anexa ordin_CALENDAR_evaluare nationala 2016

Fisa evaluare proiecte caen 2016

formular aplicatie caen 2016

LEGISLATIE SPECIFICA

Ordin 5081_Evaluarea nationala 2016

Procedura

Anexa-OMECT-4931-1

OMECT-4931_Credite-transfer

H.G.918_2013

2015_08_12_1042_adresa_mecs_dgmrs_corp_experti_seria_9__1_

Titularizare_2015_Modele_de_subiecte_si_bareme

5_Centralizator 2015 invatamant special

6_Centralizator 2015 discipline tehnologice

Proiect_Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2015-2016

Proiect_Metodologie inscriere invatamant primar 2015-2016

Calendar

Ordin_metodologie_gradatie_de_merit_2015

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 OMEN 4895_2014

Metodologie anticoruptie 2015 (decarca)

omen_5108

0_Centralizator 2015_cultura_generala

1_Centralizator 2015 cultura generala1

2_Centralizator 2015 cultura generala2

3_Centralizator 2015 cultura generala3

Anexe la Metodologie_

riscuri de coruptie_MECS

Metodologia de determinare a riscurilor de coruptie MECS

OMEN 5109_2014

Ordin 5113 Metod_riscuri_coruptie

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 OMEN 4895_2014

Ordin_metodologie_gradatie_de_merit_2015

Plan cadru cls. pregatitoare dupa MO

Ordin si Metodologie servicii sprijin_5574

Ordin si Regulament inv special si special integrat_5573

Ordin si Met evaluarea, asist psihoeducationala si orientarea copiilor cu CES_6552

Ordin 4464_grafic_certificare_2014-2015 ordin plan cadru cls pregatitoare inv sp SEVERI

OMEN 3637_structura an scolar 2014_2015

OM_5239_2008 Legea nr 1_2011

Nota 62097_continuare studii 2014-2015 contractul-colectiv-de-munca

anexa 1_OM_5239

anexa_OMEN 3637

Ordin si Regulament inv special si special integrat_5573

Plan cadru cls. pregatitoare dupa MO

Ordin si Met evaluarea, asist psihoeducationala si orientarea copiilor cu CES_6552

Ordin si Metodologie servicii sprijin_5574

ordin plan cadru cls pregatitoare inv sp SEVERI

Ordin 4464_grafic_certificare_2014-2015

OMEN 3637_structura an scolar 2014_2015

Nota 62097_continuare studii 2014-2015

OM_5239_2008

Legea nr 1_2011 contractul-colectiv-de-munca anexa_OMEN 3637 anexa 1_OM_5239

Anexa strategie ESL

Metodologie mobilitate de personal didactic 2015_2016

OMEN 4895_2014

strategie ESL

adresa_men_29653

anexa_2_omeci_3311_2009

Anexa_inv_special_OMECI_3414

Grafic inspectii ISJ 2014-2015

HG_1165_din_2013_cost_elev

MOF 313 p4-10

OMECI_3414_inv special_tehn.

OMECTS_5573_2011

OMECTS_5574_2011

pedagogie_curativa_scolar

curriculum_pedagogie_curativa_I-X

programa-stimulare-cognitiva