Prezentarea școlii

Istoricul şcolii

 

          Şcoala Specială Reşiţa a luat fiinţă în anul 1991 fiind subordonată atât metodologic cât şi sub aspectul finanțării, Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi. Ulterior, începând cu anul 1994, a trecut în subordinea Ministerului Învăţământului. Sub aspect financiar subordonarea s-a prezentat astfel: 1994 – 1996 I.S.J. Caraş-Severin; 1996 – 1999 I.S.J. Caraş-Severin şi Primăria Reşiţa; 1999 – 2001 I.S.J. Caraş-Severin iar din 2001 până în prezent, Consiliul Judeţean Caraş-Severin.

        Din 01.11.2006, şcoala a dobândit statutul de centru şcolar pentru educaţie incluzivă sub denumirea de C.S.E.I. ”AURORA” Reşiţa, şcolarizând elevi cu cerinţe educative speciale în 3 forme de şcolarizare:

  • şcolarizare în regim de zi a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale (învățământ preșcolar, primar,gimnazial,ciclul inferior al liceului);
  • şcolarizare la domiciliu a elevilor nedeplasabili;
  • servicii de sprijin educaţional-terapeutic pentru copiii/elevii cu cerințe educaționale speciale integraţi în învăţământul de masă.

       În anul școlar 2014-2015, în școală funcționează o grupă de grădiniță, 3 clase de ciclul primar,10 clase de ciclul gimnazial și 3 clase ciclul inferior al liceului, acestea din urmă școlarizate în cadrul Liceului Tehnologic Special Reșița, structură școlară arondată Centrului Școlar de Educație Incluzivă Aurora Reșița.

      Centrul ”Aurora” dispune de o bază materială diversificată constând din săli de clase, laborator Ael, laborator TIC cu lecții pentru îvățământul special, 8 cabinete de terapii specifice, cabinete pentru programul de sprijin asigurat elevilor cu CES integrați în învățământul de masă, sală de cultură fizică medicală, bibliotecă și sală de lectură, sală de club pentru activități recreative, atelier pentru activitățile practice, cantină școlară etc.

    Până în anul 2014 elevii care finalizau ciclul gimnazial la CSEI ”Aurora”  urmau cursurile școlii profesionale/liceu tehnologic special la Colegiul Tehnic Cărășan Reșița.Începând cu septembrie 2014, la CSEI ”Aurora” funcționează și clasele de învățământ special liceal, iar parteneriatul foarte bun pe care-l aveam cu Colegiul Tehnic Cărășan a rămas viabil. Liceul Tehnologic Special Reșița  utilizează și în prezent baza materială și personalul didactic al Colegiului Tehnic Cărășan Reșița în procesul instructiv educativ. Parteneriatul pe care-l avem cu Colegiul Tehnic Cărășan,  are ca scop formarea și îndrumarea adolescenților de la învățământul special liceal spre meseria sau profesia care li se potriveşte cel mai bine din punct de vedere al aptitudinilor, capacităţilor și nevoilor  lor.Finalizarea ciclului de învățământ liceal/profesional și obținerea unui certificat de competențe profesionale   oferă elevilor noștri mai multe șanse  în găsirea unui loc de muncă.