Mobilitate personal didactic de predare 2023-2024

Platforma – TITULARIZARE 2023


Legislație și tipizate (Legătură la isjcs.ro)

Calendar_mobilitate_2023-2024

Metodologia-cadru_miscare_ pers_did_predare_ invatam_ preuniv_ 2023-2024


Proceduri operaționale (Legătură la Google Drive)

Centralizator discipline 2023 (Legătură la isjcs.ro)

Lista actualizata a posturilor/catedrelor 2023/2024 (Legătură la isjcs.ro)


ETAPE DE MOBILITATE (Legături la isjcs.ro)

0. Constituirea consortiilor scolare

2.1. Revizuirea deciziilor pentru restructurarea retelei scolare/schimbarea denumirii unit. de inv./transformarea unit. in unit. de alt nivel/schimbarea niv. de predare pe niv. cel mai inalt al unit

2.2. Revizuirea deciziilor pentru actualizarea postului cf. Centralizatorului

2.3 Lista cadrelor didactice titulare care se pensioneaza la 01.09.2023 si lista cadrelor didactice titulare, femei, mentinute in activitate pana la 65 ani cf. Dec. Curtii Constitutionale 387/2018 

3.1 Constituirea posturilor în vederea incadrarii cu personal didactic de predare in an. sc. 2023-2024

3.2 Încadrarea cu personal didactic de predare

3.3 Proiect de încadrare a unitatilor de invatamant

4. Stabilirea cadrelor didactice care se mentin in activitate ca titular, cu pana la 3 ani peste 65 ani, la cerere

5. Completarea normei la nivel judetean și Transferarea pentru restrangere de activitate 

6. Modificarea CIM pe durată determinată de un an, în CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei

7. Pretransferul personalului didactic titular. Modificarea repartizarii angajatului pe viabilitatea postului

8. Prelungirea CIM pe perioadă determinată cf. ART. 63 

10. Reincadrarea personalului didactic pensionat, cu conditia suspendarii pensiei

11. Detasarea in interesul invatamantului

12. Detașare la cerere

13. Repartizarea candidatilor care au obtinut minimum media 7,00 la CTIT 2023

15. Prelungirea CIM pe perioadă determinată cf. ART. 87 

16.  Repartizarea candidatilor in baza notei/mediei cel putin 7,00 la CTIT  2017-2022 si notei/mediei cel putin 5,00 la CTIT 2020-2022 


ALTE INFORMAȚII (Legătură la Google Drive)

Corespondență (adrese oficiale, etc.)


Vom actualiza în continuare în funcție de cum vor apărea date de la I.S.J.