Mobilitate personal didactic de predare 2022-2023

Platforma – TITULARIZARE 2022 (Caraș-Severin)


Legislație (Legătură la Google Drive)

Proceduri operaționale (Legătură la Google Drive)

Tipizate mobilitate 2022-2023 (Legătură la Google Drive)


ETAPE DE MOBILITATE (Legătură la isjcs.ro)

0. Constituirea consortiilor scolare

2.1. Revizuirea deciziilor pentru restructurarea retelei scolare/schimbarea denumirii unit. de inv./transformarea unit. in unit. de alt nivel/schimbarea niv. de predare pe niv. cel mai inalt al unit

2.2. Revizuirea deciziilor pentru actualizarea postului cf. Centralizatorului

2.3 Lista cadrelor didactice titulare care se pensioneaza la 01.09.2022 si lista cadrelor didactice titulare, femei, mentinute in activitate pana la 65 ani cf. Dec. Curtii Constitutionale 387/2018 

3.1 Constituirea posturilor în vederea incadrarii cu personal didactic de predare in an. sc. 2022-2023

3.2 Încadrarea cu personal didactic de predare

3.3. Proiectul de încadrare cu personal didactic de predare 2022/2023

4. Stabilirea cadrelor didactice care se mentin in activitate ca titular, cu pana la 3 ani peste 65 ani, la cerere

5. Completarea normei didactice de predare a personalului didactic la nivelul inspectoratului scolar şi transferarea personalului didactic disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare ori prin desființarea unor unitați de invatamant.

6. Modificarea CIM pe durată determinata de un an, în CIM pe durata de viabilitate a postului/catedrei

7. Pretransferul consimtit / la cerere pt. titulari si debutanti + Modificarea repartizarii pt. ang. pe durata viab. postului

8. Prelungirea CIM pe perioda determinata cf. art. 63 din Metodologie 

10. Reincadrarea personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular

11.Detasarea in interesul invatamantului  

12. Detasare la cerere

15. Prelungirea CIM pe perioada determinata cf. art. 87 din Metodologie

16. Repartizarea candidatilor pe perioada determinata in baza rezultatelor obtinute la concursurile nationale, sesiunile 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016