Platforma – TITULARIZARE 2023


Legislație și tipizate (Legătură la isjcs.ro)

Calendar_mobilitate_2024-2025 Color (Legătură la Google Drive)

Metodologia-cadru_miscare_ pers_did_predare_ invatam_ preuniv_ 2024-2025 (Legătură la Google Drive)

Fisa de evaluare a personalului didactic de predare in anul scolar 2024-2025 (Legătură la Google Drive)


Proceduri operaționale (Legătură la Google Drive)

Centralizator discipline 2023 (Legătură la Google Drive)

Lista actualizata a posturilor/catedrelor 2023/2024 (Legătură la isjcs.ro)


2.1 Revizuirea decizii personal didactic de predare restructurare retea …. + nivel liceal

2.2 Revizuirea deciziilor personalului didactic de predare pt. actualizarea denumirii cf. Centralizatorului

2.3 Stabilire lista titulari B+F care se pensioneaza la 01.09.2024 si lista mentinere titulare FEMEI pana la varsta de 65 ani

3.1 Constituirea posturilor

3.2 Incadrarea cu personal didactic de predare

3.3 Proiect de incadrare si Plan de incadrare 2024/2025

4. Stabilirea pers. did. care indeplineste cond. prev. la art. 31 alin. (5) din Metodologie si se mentine in activ. ca titular in functia didactica, la cerere, in anul scolar 2024-2025

5. Completare norma la nivel judetean + Transfer pentru RA

6. Modificarea CIM din per. det. de 1 an în CIM pe durata viabilității postului (Google Drive)

7. Pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant si Modificarea repartizarii angajatilor cu CIM pe viabilitatea postului

9. Concurs de titularizare 2024


Link sedinte publice online:  meet.google.com/pvs-qekd-wsy

Lista posturilor sedinta publica 8 ianuarie 2024

Grafic sedinte publice 8 ianuarie 2024


Corespondență (adrese oficiale, etc.) (Legătură la Google Drive)

ARHIVA – Mobilitate personal didactic 2023-2024 (Legătură la Google Drive)


Vom actualiza în continuare în funcție de cum vor apărea date de la I.S.J.