Platforma – TITULARIZARE 2024

Concursul de TITULARIZARE 2024 (Legătură la isjcs.ro)


Legislație și tipizate (Legătură la isjcs.ro)

Calendar_mobilitate_2024-2025 Color (Legătură la Google Drive)

Metodologia-cadru_miscare_ pers_did_predare_ invatam_ preuniv_ 2024-2025 (Legătură la Google Drive)

Fisa de evaluare a personalului didactic de predare in anul scolar 2024-2025 (Legătură la Google Drive)


Proceduri operaționale (Legătură la Google Drive)


CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR 2024


Lista actualizata a posturilor/catedrelor 2023/2024 (Legătură la isjcs.ro)
Corespondență (adrese oficiale, etc.) (Legătură la Google Drive)

ARHIVA – Mobilitate personal didactic 2023-2024 (Legătură la Google Drive)


Vom actualiza în continuare în funcție de cum vor apărea date de la I.S.J.