Centrul Școlar de Educație Incluzivă "Aurora" Reșița

Proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”, SMIS 4422, în Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița

Proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”, SMIS 4422, în Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița

 

          Ministerul Educației prin Unitatea de Management al  Proiectelor cu Finanțare Externă a implementat în 140 de unități de învățământ special, printre care și Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița, proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”, SMIS 4422. Continue reading

ECOTIC – „ZILELE ECO ÎN ŞCOALA TA” – “COPIII SPECIALI FAC LUCRURI SPECIALE”

PREZENTARE CARAVANA ECOTIC

PREZENTARE ECOTIC COLECTARE DEEE

PREZENTARE ECOTIC ECOLOGIZARE

PREZENTARE ECOTIC ESEURI ECO

PREZENTARE ECOTIC EXPOZITIE DESENE ECO

PREZENTARE ECOTIC EXPOZITIE OBIECTE ECO

PREZENTARE ECOTIC EXPOZIŢIE FOTO

PREZENTARE ECOTIC ore eco educatie

PREZENTARE ECOTIC PLANTARE FLORI

PREZENTARE ECOTIC PLANTARE POMI

PREZENTARE ECOTIC PLANTARE RASADURI

PERSONALUL ȘCOLII

Nr. crt. Nume, prenume Categorie personal (didactic/didactic auxiliar/ nedidactic)
1 ADAM N. FLORIN DĂNUŢ DIDACTIC
2 ANGHEL N.  PĂUN DIDACTIC
3 BERBU A. LILIANA DIDACTIC
4 BÎRLEA I. SIMONA-ROMINA DIDACTIC
5 BOGDAN IONELA MARIANA DIDACTIC
6 BORDEŢ I. DORIN DĂNUŢ DIDACTIC
7 BOTAR P. DORICA DIDACTIC
8 BRUSTURE P. RODICA ALINA DIDACTIC
9 BUDUGAN I. MARIA DIDACTIC
10 CĂPRARIU LOREDANA DANIELA DIDACTIC
11 CIURESCU I. LUNGOCIA MARIA DIDACTIC
12 DAVID-CORNEA P. MARIANA RUJA DIDACTIC
13 DAVID A. NICOLETA LUCIA DIDACTIC
14 DĂNEASA V. AURELIA MIHAELA DIDACTIC
15 DĂSCĂLEANU V. ADRIANA VASILICA DIDACTIC
17 DOGARU V. LETIŢIA NADIA DIDACTIC
18 DRĂGHICI  I. IZABELA LUCIA DIDACTIC
19 DRĂGHIŢĂ N. MARIA RODICA DIDACTIC
20 DRĂGILĂ I. ANICA DIDACTIC
21 DUGAN DELIA DIDACTIC
22 FODOR CAMELIA MIHAELA DIDACTIC
23 GÎRBEA G. ELEONORA DIDACTIC
24 GRUIŢA P. OVIDIU VASILE DIDACTIC
25 GUGA S. ADRIANA DIDACTIC
26 HOLUB M. MIHAIELA CARMEN DIDACTIC
27 HUDAK  P. MARIA DIDACTIC
28 IENEA C. IOSIF DIDACTIC
29 ILIA M. MIHAIELA MARIOARA DIDACTIC
30 IORGA SILVANA MIHAELA DIDACTIC
31 IŞFAN A. DUŞULIŢA DIDACTIC
32 JIANU G. ARIANA DIDACTIC
33 JIVAN I. TEOFIL ANDREI DIDACTIC
34 LIUŢ P. NARCISA GABRIELA DIDACTIC
35 LUCACI I. MARINELA RODICA DIDACTIC
36 MALINETESCU C. ANDA SILVANA DIDACTIC
37 MANDA I. GHEORGHE DIDACTIC
38 MARCU I. CORNELIA NELA DIDACTIC
39 MARCU DELIA DIDACTIC
40 MARCU I. LENUŢA LOREDANA DIDACTIC
41 MARINCĂU P. DANIELA DIDACTIC
42 MARIŞESCU P. ALINA MIOARA DIDACTIC
43 MARIŞESCU  C. HOREA MIHAI DIDACTIC
44 MARIŢESCU Gh. IOAN DIDACTIC
45 MAROIU I. MANUELA DIDACTIC
46 MĂRGĂRITA N. ION DIDACTIC
47 MEZIN D. DANIELA MĂRIOARA DIDACTIC
48 MIHALCA G. ANDREEA DOLORES DIDACTIC
49 MOISE S. LIVIU DIDACTIC
50 MUNTEANU N. NICOLINA ANGELA DIDACTIC
51 NANDRIŞ I. GHEORGHE ADRIAN DIDACTIC
52 NEGREA P. MIREL IONEL DIDACTIC
53 NEGREAN ANGELA ADINA DIDACTIC
54 NICOARĂ P. ALINA DIDACTIC
55 PETANEC D.I. BOGDAN CLAUDIU DIDACTIC
56 RACU P. SEMENICA DIDACTIC
57 ROIBAN I. IONELA DIDACTIC
58 ROMAN A. AUGUSTINA ANAMARIA DIDACTIC
59 SÂRBU G. VIORICA ALINA DIDACTIC
60 SECU I. DANIELA DIDACTIC
61 SIM I. COSMIN PAUL DIDACTIC
62 SIMA G. OTILIA GEORGETA DIDACTIC
63 STAN P. SIMONA LILIANA DIDACTIC
64 STÎRCU S. LOREDANA MIRELA DIDACTIC
65 SUCIU A.V. SORIN DIDACTIC
66 ŞEREŞ I. ADELIA DIDACTIC
67 TEODORESCU Gh. SORINA DIDACTIC
68 TERELEA I. ILIANA DIDACTIC
69 TILCA T. PAVELICA MARIANA DIDACTIC
70 TODOR-CONSTANTINESCU P. IOANA DIDACTIC
71 ŢÂRLEA LUCIA DIDACTIC
72 VARGA M. ELENA DIDACTIC
73 ZAHARIA M. MARCELA DANIELA DIDACTIC
74 BOC I. MĂDĂLINA DIDACTIC AUXILIAR
75 CASCĂ M. IULIANA MARIANA FLORIANA DIDACTIC AUXILIAR
76 CUREA MONICA ADINA DIDACTIC AUXILIAR
77 IMBREA I.CARMEN ELENA MARIA DIDACTIC AUXILIAR
78 SÎRBU Gh. MARIA DIDACTIC AUXILIAR
79 TIFA Gh. RAMONA DIDACTIC AUXILIAR
80 TRANDAFIRESCU Gh. ILEANA DIDACTIC AUXILIAR
81 ŢUNEA  G. SOFIA DIDACTIC AUXILIAR
82 BADEA P. MARIANA ANIŞOARA NEDIDACTIC
83 BELCEA I. FLORICA NEDIDACTIC
84 BENA I. ION GIULIANO NEDIDACTIC
85 BLĂNARU MIHAIELA NEDIDACTIC
86 COCEA M. MARIUS NEDIDACTIC
87 FLOREA P. FLORICA NEDIDACTIC
88 IANOSECK O.I. MIHAI EDUARD NEDIDACTIC
89 MARTALOGU  S. MARIA NEDIDACTIC
90 MOISE S. SIMION NEDIDACTIC
91 RADOVAN N. SIMONA TITIANA NEDIDACTIC
92 ROMANIUC Gh. ELENA NEDIDACTIC
93 SÎRBU COSTEL NEDIDACTIC
94 SÎRBU I. ANICA MARIOARA NEDIDACTIC
95 TERIGAN CONSTANTIN NEDIDACTIC
96 VIERU I. MARIA NEDIDACTIC

CONCURS OCUPARE POST ÎNGRIJITOR PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ŞCOLAR  JUDEŢEAN CARAŞ-SEVERIN

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA “AURORA”

Al. Tineretului Nr. 7, Cod 320126, Reşiţa, Caraş-Severin, România,

Tel: 0255-22.12.66 Fax: 0255-21.67.73

E-mail: centrul_aurora@yahoo.com

 

 

 

 

Nr.11  / 11.01.2016

 

ANUNŢ

 

Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa scoate la concurs 1 post  de îngrijitor  pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere se depun la sediul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa, compartimentul secretariat până la data de 26.01.2016, orele 1500. Informaţii suplimentare se pot obţine la compartimentul secretariat,  tel.0255/221266,  orele  1000  – 1200

Condiţii de participare:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba româna, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu ( fişă medicina muncii);
 3. e) are studii generale sau medii;
  f) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  h) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătura cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

– cerere de înscriere la concurs;

– actul de identitate, în copie şi original pentru conformitate;

– actele de studii, în copie şi original pentru conformitate ;

– recomandare de la locul de muncă anterior;

– copia carnetului de munca, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– cazierul judiciar;

– adeverinţă medicală avizată de medicul de medicină a muncii;

– curriculum vitae;

Documentele solicitate, în ordinea menţionată, vor fi înaintate într-un dosar plic.

Concursul va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

– selecţia dosarelor de înscriere;

– proba practică

– interviul.

 

 

 

 

ETAPA I–  Selecţia dosarelor de înscriere la concurs

Afişarea rezultatelor selecţiei –27.01.2016, orele 1600  .

Depunerea contestaţiilor- până în data de 28.01.2016, orele 1600

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor selecției-până la data 29.01.2016, orele 1600

ETAPA II– Proba practică va avea loc în data de 05.02.2016, orele 900

Afişarea rezultatelor- în data de 05.02.2016, orele 1300

Depunerea contestaţiilor- până în data de 05.02.2016, orele 1600

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor-până la data 08.02.2016, orele 900

ETAPA III – Interviul va avea loc în data de 08.02.2016, orele 1200 .

Afişarea rezultatelor- în data de 08.02.2016, orele 1600

Depunerea contestaţiilor- până în data de 09.02.2016, orele 1100

Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor-până la data 09.02.2016, orele 1400

Rezultatele finale ale concursului se vor afişa în data de 09.02.2016, orele 1500 .

NOTĂ:

Se pot prezenata la etapa a II-a numai candidaţii admişi la etapa I.

Candidatul poate participa la proba următoare numai în condiţiile promovării probei anterioare cu minimum de 50 de puncte.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică şi interviu.

Afişat la sediul Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa în data de 11.01.2016.

 

 

 

Director,

Prof. Dorica Botar