PARTENERIATUL ȘCOALĂ-FAMILIE – ÎNDRUMĂTOR PENTRU ORELE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE -2023

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ,,AURORA’’ REŞIŢA
Coordonatori
Prof. DOGARU LETIȚIA NADIA
Prof. ROF CLAUDIA

PARTENERIATUL SCOALĂ-FAMILIE
INDRUMĂTOR PENTRU ORELE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE

VIZUALIZEAZĂ/DESCARCĂ