Proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”, SMIS 4422, în Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița

Proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”, SMIS 4422, în Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița

 

          Ministerul Educației prin Unitatea de Management al  Proiectelor cu Finanțare Externă a implementat în 140 de unități de învățământ special, printre care și Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Aurora” Reșița, proiectul “Sprijinirea sistemului educational special prin portal educational dedicat”, SMIS 4422.

            De-a lungul celor 6 ani trecuți de la implementare, dotările și resursele  dezvoltate în cadrul proiectului au contribuit la creșterea  calității procesului instructiv-educativ, venind în sprijinul cadrelor didactice  prin lecțiile  educaționale multimedia  puse la dispoziție.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea şi stimularea sistemului educaţional special pentru a facilita  copiilor cu cerinţe educative speciale (celor cu deficienţe mentale în particular) o înţelegere mai bună a mediului şi a societăţii  în care se dezvoltă, cât şi pentru a asigura integrarea acestora si participarea activă şi responsabilă la viaţa socială.

În cadrul proiectului s-a urmărit:

 • dezvoltarea şi implementarea de lecţii educaţionale destinate elevilor cu cerinţe educationale speciale, ţinând cont de cerinţele programei speciale, de particularităţile acestui grup de copii şi aliniate la standardele internaţionale de curriculum şi calitate şi la principiile unei educaţii inluzive;
 • deprinderea unor abilităţi de bază în ceea ce priveşte utilizarea mijloacelor TIC şi a resurselor şi facilităţilor oferite de Internet de către elevii cu cerinţe educationale speciale
 • dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea TIC ca resursă de predare şi integrarea acesteia în educaţie;
 • creşterea capacitatii la nivel central si local de administrare a solutiilor software dedicate imbunatatirii proceselor educationale la nivel de insitutie de învăţământ.

Beneficiile dezvoltării şi implementării unui sistem de eLearning pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale – în particular pentru cei cu deficienţe mentale, sunt numeroase, un astfel de sistem:

 • permiţând cadrelor didactice sa modeleze curriculumul în jurul nevoilor personale ale elevilor cu CES;
 • permiţând elevilor cu CES sa învete la timpul lor, în ritmul lor si în mediul lor;
 • oferind elevilor cu CES accesul la materiale educaţionale dezvoltate în conformitate cu cerinţele educaţionale specifice.

În acelaşi timp, utilizarea computerului în procesul de predare-învăţare la clasele cu copii cu nevoi speciale duce la:

 • o concentrare sporită din partea elevilor cu CES şi deprinderea unor abilităţi de învăţare de bază;
 • o facilitare a trecerii de la un subiect la altul, în cadrul lecţiei;
 • furnizarea unui feedback prompt elevului şi încurajarea acestuia după fiecare etapă parcursă/ fiecare pas realizat;
 • facilitarea accesului la informaţii inclusiv pentru elevii cu dislexie, ţinând cont de posibilităţile variate de reprezentare multi-media ale aplicaţiei implementate (imagini, sunete etc);
 • creşterea gradului de autodeterminare al elevului, al independenţei acestuia şi nu în ultimul rând al capacităţii de integrare, prin declanşarea de schimbări pozitive la nivel de relaţii inter- şi intra-personale, al abilităţilor senzoriale etc.

Tehnologiile evolueaza punând la dispoziţie utilizatorilor o functionalitate crescânda, în timp ce aplicatiile software devin din ce în ce mai inteligente si receptive pentru cel care le utilizeaza. Luate împreuna, aceste caracteristici pun la dispozitie noi oportunitati pentru elevii cu CES de a-si personaliza accesul la resursele de învatare digitala în scoala si în afara ei.

Printre activităţile principale ale proiectului s-au numărat:

 1. Dotarea cu echipamente

 Dotarea școlii cu  1 laborator TIC echipat cu :

 • 4 statii de lucru
 • notebook
 • proiector si ecran de proiectie
 • imprimanta multifunctionala

Dotarea cu echipamente a inclus echipamentele de retea şi dispozitivele necesare pentru conectare , echipamente de conectare la Internet  precum şi aplicaţiile software de bază.

 1. Conectarea la infrastructura broadband

În cadrul proiectului, s-a asigurat legătura broadband , potrivit cerinţelor minime menţionate în Ghidul Solicitantului.

 1. Formarea beneficiarilor

Pentru a facilita utilizarea laboratorului TIC, s-au derulat activități de formare a cadrelor didactice, coordonate la nivelul unității de dl. profesor Anghel Păun, activități la care au participat peste 35 de profesori.

 

Cele  250 lecții educaționale multimedia destinate elevilor din sistemul educațional special, pentru anii de studiu 1-8, pentru 8 materii, pot fi accesate si utilizate direct pe portalul https://scolispeciale.edu.ro .

 

 img_0003   dscn0446 dscn0447 dscn0449 dscn0454 dscn0456 dscn0457 dscn0461